• Français
 • English
 • Italiano
 • Español
 • Deutsch
 • Nederlands
 • Português
 • Brasileira

Engagement van Hotel Paradis

 • La Communauté St Martin
 • La Communauté St Martin
 • La Communauté St Martin
 • La Communauté St Martin
 • La Communauté St Martin
 • La Communauté St Martin
 • La Communauté St Martin
 • La Communauté St Martin compte aujourd'hui 92 prêtres et diacres
 • La Communauté St Martin est fondée en 1976

 

Het engagement van Hotel Paradis

Hotel Paradis ligt dicht bij het heiligdom en heeft besloten tot een aanbieding die aansluit bij de wensen van gezinnen maar ook bij de behoeften van priesters.

Door te kiezen voor de gezinsaanbieding van Hotel Paradis in Lourdes draagt u eveneens bij aan de opleiding van priesters.
Het hotel schenkt namelijk € 5 per gezin en per nacht aan de Communauté Saint Martin voor zijn opleiding van seminaristen.

 

De Communauté St Martin

-    opgericht in 1976 in aansluiting op het Tweede Vaticaans Concilie,

-    priesters en diakens,

-    minstens per drietal uitgezonden om hun ambt in gemeenschap uit te oefenen,

-    ter beschikking van de bisschoppen voor de missies die hen worden toevertrouwd.

De Communauté Saint-Martin is in Frankrijk gevestigd in een twintigtal bisdommen, en eveneensin het buitenland(Cuba, Rome, Genua).
Hij telt momenteel 97 priesters en diakens, 95 seminaristen en 14 jongeren in foundation.

 

De opleiding van een seminarist kost € 16 000 per jaar.

Meer informatie is beschikbaar op: http://www.communautesaintmartin.org/