• Français
  • English
  • Italiano
  • Español
  • Deutsch
  • Nederlands
  • Português
  • Brasileira

Algemene verkoopvoorwaarden Hotel Paradis Lourdes

Deze voorwaarden gelden voor individuele klanten (Voor de reservering van van meer dan 10 kamers, beschouwd als groepen, zijn de bijzondere voorwaarden voor groepen van toepassing).

Aankomst: De kamer is beschikbaar vanaf 15 uur. Indien de aankomst na 21 uur plaatsvindt, moet dit beslist van te voren aan het hotel worden meegedeeld. 

Vertrek: De kamers moeten voor 12 uur worden verlaten. In geval van een later vertrek moet contact worden opgenomen met de receptie betreffende de mogelijkheid om langer over de kamer te beschikken.

Bagageopslag: Een gratis bagageopslag is op verzoek beschikbaar bij de receptie.

No show: De reservering wordt als definitief beschouwd. In geval van niet verschijnen zonder voorafgaande annulering van de betreffende reservering (tot 16 uur op de gereserveerde dag), behoudt het hotel zich het recht voor om de eerste nacht aan de klant in rekening te brengen. 

Prijs van de kamer: De prijs is uitgedrukt in euros en inclusief belastingen behalve van de toeristenbelasting. De prijs varieert afhankelijk van het seizoen en het aantal personen dat de kamer bezet. De ontbijten zijn niet inbegrepen in de prijs van de kamer.

Kinderen: 50% korting op de prijs van het ontbijt voor kinderen jonger dan 10 jaar die de kamer delen met minstens één volwassene (voor maximaal 3 kinderen). Er kan een identiteitsbewijs worden vereist.

Betaling van de overnachtingsprijs: De betaling gebeurt bij de receptie. Bij aankomst van de klant wordt een afdruk van de creditcard van de klant gevraagd. Voor een verblijf langer dan zeven dagen wordt een wekelijkse betaling gevraagd.

Extra opties: De extra opties worden bij voorkeur ter plaatse of met de eindrekening betaald.

Wijziging van de verblijfdata: Wijziging is mogelijk afhankelijk van de beschikbaarheid in het hotel en het gekozen type tarief. Dit wordt beschouwd als een nieuwe reservering en een annulering van de vorige reservering. Deze wijziging moet minstens 48 uur voorafgaand aan het verblijf worden meegedeeld of een bewijs van de reden moet aan het hotel worden verstrekt (medisch getuigschrift, overlijdensakte van een naaste, erkende gevallen van overmacht).

Aansprakelijkheid: Het hotel wijst elke aansprakelijkheid af in geval van diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke bezittingen. Bij de receptie zijn kluisjes beschikbaar. Het hotel wijst eveneens elke aansprakelijkheid af voor de op het parkeerterrein van het hotel geparkeerde voertuigen en hun inhoud.

De klant wordt aansprakelijk gehouden voor alle schade en beschadigingen die de klant, zijn gezinsleden en in het algemeen alle personen die de klant begeleiden in het hotel kunnen veroorzaken.

Elk gedrag dat in strijd is met de goede zeden en de openbare orde kan voor de directie van het hotel aanleiding zijn om de klant te vragen het hotel te verlaten, zonder enig recht op vergoeding dan wel terugbetaling indien een betaling al heeft plaatsgevonden.

Verhuizing: In geval van buitengewone of technische problemen in het hotel die het verblijf van de klant onmogelijk maken, stelt het hotel alles in het werk om een alternatieve overnachtingsmogelijkheid te vinden in een hotel van dezelfde of een hogere categorie. Als de prijs van het vervangende hotel hoger is dan de prijs van het hotel Paradis, is het prijsverschil voor rekening van het hotel.

Klachten: In geval van klachten wordt de klant verzocht onmiddellijk contact op te nemen met de receptie of de betreffende service om het probleem onmiddellijk op te lossen. Als de klant oordeelt dat deze klacht niet tot tevredenheid is behandeld, moet de klant dit kenbaar maken aan de aanwezige hotelleiding. Indien geen contact wordt opgenomen met de aanwezige hotelleiding, wordt later geen enkele klacht geaccepteerd.

De klant en het hotel verklaren zich in geval van geschillen te onderwerpen aan de Franse wetgeving en uitsluitend aan de Franse rechtspraak.

Bescherming persoonsgevens: De klant wordt erop gewezen dat alle ten behoeve van het verblijf verzamelde gegevens strikt vertrouwelijk blijven en alleen tot doel hebben de verplichtingen van het hotel ten opzichte van de klant uit te voeren.